Artiklar

Handelsmönster för binära optioner

För att lyckas med binära optioner krävs vissa mönster som ökar oddsen att gå med vinst och att bli en framgångsrik handlare.

Det finns ingen perfekt plan som garanterar en vinst, men dock ett antal som kan öka chanserna för vinnande handel. Du undrar säkert vilka handelsmönster de är och hur man använder dem. Svaret på de frågorna hittar du här. Så läs vidare!

Vilka är de bästa handelsmönstren?

  • Första typen – teknisk analys. De här identifierar mönster inom binära optioner och använder specifika mönster och planer för att läsa diagram och öka dina chanser att satsa rätt. De flesta handlarna använder den här typen av mönster för dagshandel, men den kan även tillämpas för långsiktig handel.
  • Andra typen – grundläggande analys. Den andra typen av handelsmönster kräver lite mer kunskap. Den här typen används av handlare som försöker förutspå marknadens riktning med hjälp at statistik, information och nyheter. I vissa situationer blir det mer troligt att priset på tillgången kommer att öka eller minska. Till exempel: en torka i Brasilien kan minska priset på varor som kaffe.

Du hittar våra bästa handelsmönster här!

Hur ser mönstren ut?

Följande handelsmönster är från den första kategorin. Målet är att förutspå marknadens riktning och på så sätt handla och gå med vinst. Den här typen av mönster är baserat på antagandet att tillgångarnas pris återgår efter flyktighet. Det betyder att om priset ökat under de senaste 60 sekunderna är det troligt att det kommer att sjunka nu.

Det är såklart inte en regel som är skriven i sten, och den fungerar inte alla gånger. Dock brukar lugna marknader och små prisförändringar betyda att marknaden snart kommer att se mer prisförändringar.

Binära optioner har vanligtvis korta sluttider – då lämpar sig den här typen av mönster väl. Plattformarna erbjuder vanligtvis diagram som visar de senaste prisförändringarna inom en intervall som är relevant för sig. Så om du handlar med tillgångar som går ut inom 15 minuter kan mäklaren visa ett diagram från den senaste timmen. Om du handlar med 30sekunders-optioner kan du få ett diagram som visar information om de senaste 5 minuterna.

Om det aktuella priset (i vårt exempel är det 79,7199) är högre än startpriset (79,6921) kommer priset antagligen att sjunka snart – då bör vi använda PUT. Om priset å andra sidan är lägre än startpriset bör vi välja CALL.

När du har gjort ett köp bör du vänta tills optionen går ut – i vårt fall är det 15 minuter. Därefter kan du se om du gått med vinst eller förlust. Om priset sjönk och du valde PUT vann du. I vårt fall hade priset ändrats till 79,7032, vilket gav oss en vinst på 81%. Som du kan se följde priset tendensen som vårt mönster förutspådde. Även om vi ser den här typen av resultat hela tiden betyder det dock inte att man alltid går med vinst!

Kom ihåg att: om priset på tillgången ökar fungerar inte den här varianten. Det kan alltid komma nyheter eller förändringar som ”stör” priset – då hjälper inte analysen. Därför används just det här mönstret endast med mindre tillgångar som varken ökar eller minskar märkbart i värde, och som inte förväntas påverkas av stora förändringar.